Missie en Visie

De MISSIE van onze jeugdwerking loopt parallel met die van Voetbal Vlaanderen en kan als
volgt samengevat worden:

 • Aanbieden van voetbal én voetbalplezier voor alle Duffelaars die graag willen
  voetballen of die willen sporten in teamverband.
 • In de best mogelijke omstandigheden opleiden van spelers tot tactisch, technisch,
  mentaal en fysiek sterke voetballers met reële doorgroei mogelijkheden.
 • Uitdragen van belangrijke waarden en normen (FAIR-PLAY, RESPECT, DISCIPLINE en
  een TOLERANTE HOUDING TOV IEDEREEN) en dit zowel op als naast het veld.

De VISIE van onze jeugdwerking loopt eveneens parallel met die van Voetbal Vlaanderen
met daarbij de volgende specifieke accenten die als een rode draad door onze jeugdopleiding
zullen lopen:

 • CREATIVITEIT, DURF en LEF worden ten volle aangemoedigd
 • Beheersing van de basistechnieken voor een vlotte balcirculatie
 • Verzorgde opbouw van achteruit en zoeken naar VOETBALLENDE oplossingen
 • Meevoetballende doelman
 • Elkaar sturen door onderlinge coaching
 • FAIR PLAY TEN ALLEN TIJDE
 • WILLEN winnen maar KUNNEN verliezen
 • OPLEIDING gaat voor op resultaat

Belangrijk hierbij is dat we deze missie en visie willen uitdragen in een warme en familiale
omgeving waarin spelers zich goed voelen, zich ten volle kunnen ontplooien en vooral met
héél veel plezier komen voetballen. Onze jeugdwerking wil hierbij uitgroeien tot een referentie
en voorbeeld binnen de regio.